• M-cafe vanaf 20u.
 • Celestijntje vanaf 20u30.
 • Vertrek om ....
 • Leuven en randgemeenten.
 • Brabanthal Leuven.
 • Brabanthal Leuven.
 • Leuven en randgemeenten.
 • Kantine de Stormvogels, Haasrode.
 • De Zoenk - Kessel-lo.
 • Leuven.
 • M-cafe Leuven.
 • Don Boscocentrum Kessel-Lo.
 • Geertruihof, Leuven.
 • Genadedal, Kessel-lo.
 • ’t Celestijntje, Heverlee.
 • Leuven en omstreken.
 • Neerijse en omstreken.
 • Brabanthal, Leuven.
 • Brabanthal, Leuven.
 • Busuitstap.
 • Info volgt.
 • Info volgt.
 • Info volgt.
 • Datum onder voorbehoud.
 • Info volgt.
 • Info volgt.
 • Leuven, info volgt.
 • Leuven, info volgt.
 • Geertruihof, Leuven
 • OC Vlierbeekveld, Kessel-Lo
 • West-Vlaanderen, info volgt.
 • OC Wilsele-Putkapel, info volgt.
 • Brabanthal, info volgt.
 • Brabanthal, info volgt.
 • Hoegaarden, info volgt.
 • MCC De Maeseneer - Herent, info volgt.
 • M Café - Leuven, info volgt.
 • Tildonk (datum onder voorbehoud), info volgt.
 • JH De ZoeNK - Kessel-Lo, info volgt.
 • Locatie nog te bepalen, info volgt.
 • Café Paradox - Kessel-Lo, info volgt.
 • Datum onder voorbehoud), info volgt.
 • Datum onder voorbehoud), info volgt.
Comedy-avond
Wanneer: Zaterdag 24 september 2016
Waar & uur: 20.00u, Geertrhuihof, Halfmaartstraat, 3000 Leuven
Inkom: VVK: € 15, kassa: € 20 (een viertal proevertjes van nieuwe bieren is ook inbegrepen in de prijs)
Max. aant. deelnemers: Geen maximum
Inschrijven: Inschrijven via mail naar inschrijvingen@dijleschuimers.be ten laatste op 15 september – denk eraan dat je inschrijving pas volledig is als je een bevestigingsmail terug ontvangt en als wij je betaling hebben ontvangen op ons rekeningnummer BE82 6528 3329 6568 van De Dijleschuimers vzw (met vermelding van: Bier&Comedy + naam). Betalen aan de kassa (20 €) de avond zelf is uiteraard ook nog steeds mogelijk.
Meer info: Terwijl u kunt proeven van een uitgelezen selectie speciaalbieren (zowel klassiekers als nieuwigheden) brengen een drietal stand up comedians u aan het schaterlachen. Onze line-up ziet er als volgt uit: Domien Vloebergs - Harald Scheerlinck - Wim Dufraing - Kevin Amse (MC). De opbrengst van deze avond gaat integraal naar het goede doel, met name project MIRIAM. Dit project richt zich op alleenstaande moeders die het financieel niet breed hebben. De bedoeling is om de sociale en professionele integratie van deze vrouwen te verhogen, de armoedebarrière te doorbreken en hun sociaal isolement terug te dringen. Meer gedetailleerde info over dit project kunnen jullie consulteren via deze link.
Bereikbaarheid: Zaal Geertruihof ligt in hartje Leuven en is gemakkelijk te bereiken, zowel met het openbaar vervoer (bushalte Halfmaartstraat, lijnen 4, 5 en 6) als met de wagen (meerdere parkings op wandelafstand: o.a. parking Vaartkom, Vismarkt, Minckelersparking).
De Dijleschuimers vzw zijn een bierproefvereniging voor Leuven en omliggende gemeenten.

Doelstellingen en visie van De Dijleschuimers:

Vereniging van en voor de leden:
Interactie met de leden. De leden bepalen de werking van De Dijleschuimers en worden bij de activiteiten betrokken.
Een actief bestuur met een duidelijke structuur en taakverdeling. Een bestuur dat kan bestaan uit een kernbestuur en een meer uitgebreidere versie wat betreft activiteiten (met werkgroepen).
Een open en positief beleid voeren, zo democratisch mogelijk. Zorgen voor een jaarlijkse algemene vergadering waar het gevoerde beleid (ook het financiële) van de Raad van Bestuur en de jaaractiviteiten geëvalueerd worden.
De Dijleschuimers is een gezellige vereniging. De sfeer is open en kameraadschappelijk.
Ieder die de doelstellingen van De Dijleschuimers onderschrijft en er zich naar gedraagt, is welkom. De financiële bijdrage door de leden moet zo laag mogelijk zijn.
Zorgen dat de leden voor hun betaalde lidgeld de geplande activiteiten en publicaties (papier en/of digitaal) daadwerkelijk ontvangen.
De communicatie via de beschikbare kanalen gebeurt zo professioneel mogelijk.

Geografische positie:
Leuven is de uitvalbasis voor De Dijleschuimers, maar de deelgemeenten en aangrenzende gemeenten mogen niet vergeten worden.
Activiteiten spreiden over de deelgemeenten.
Samenwerking met de zusterverenigingen in de regio.

Positie ten opzichte van Leuven:
Leuven heeft nood aan een tweede biervereniging. Leuven is gaststad voor het Zythos bierfestival.
Zorgen voor een goede samenwerking met de stad, omliggende gemeenten alsook met de daar gevestigde horeca.
Activiteiten voor, door en met de stad goed communiceren en de leden hierbij betrekken. Dit zijn activiteiten die voor de nodige publiciteit en inkomsten kunnen zorgen. Inkomsten die onrechtstreeks terug naar de leden moeten vloeien.
Belangrijk is dat deze vereniging hiervoor een a-politiek imago heeft.
Leuven = bierhoofdstad -> stadsbestuur wakker schudden. Wij zijn de bierhoofdstad.

Activiteiten:
Activiteitenkalender jaarlijks vastleggen en kenbaar maken naar de leden.
Spontane samenkomsten van de leden mogelijk maken en aanmoedigen = ook initiatief bij de leden leggen.
Een periodiek ledenblad maken waarbij de bijdrage niet alleen van de bestuursleden moet komen. Leden aanmoedigen om bierervaringen met andere leden te delen. Via ledenblad (artikel) of facebook, …
Er wordt bij de activiteiten gestreefd naar een evenwicht tussen aangenaam en ernstig.
Kijken of een bier van de maand actie mogelijk is al dan niet virtueel.
Commerciële activiteiten zijn mogelijk, maar enkel ten gunste van De Dijleschuimers, zie statuten.

Over de eigen biermuur kijken:
Ook samenwerken met verenigingen die op een andere manier met bier omgaan, vb thuisbrouwers, brouwverenigingen, kookverenigingen, improvisatievereniging, ….
Buitenlandse bieren verkennen en kenbaar maken.

De verhouding met Zythos vzw:
We onderschrijven de doelstellingen van Zythos vzw; De Dijleschuimers heeft Zythos nodig en Zythos vzw kan rekenen op De Dijleschuimers.
Projecten organiseren en/of stimuleren die het kenbaar maken van de Belgische bieren en hun smaken bevorderen.
Onregelmatigheden ten overstaan van de consument aanklagen.
Streven naar erkenning van Belgisch bier als onderdeel van onze cultuur, brouwerijtraditie, levensstijl en gastronomie.

EBCU
Bier als kwaliteitsvol wereldwijd voedingsproduct verkennen en bevorderen; via Zythos onderschrijven we de doelstellingen van EBCU.

Hoe lid worden van De Dijleschuimers?

Voor 20 euro/jaar ben je A-lid. Dit wil zeggen dat je naast je lidmaatschap van de Dijleschuimers 4x per jaar de Zytholoog ontvangt. Tevens kan je met je zythos lidkaart niet alleen korting krijgen bij de door De Dijleschuimers georganiseerde activiteiten, maar ook op sommige andere activiteiten van bij Zythos aangesloten bierverenigingen. Op het Zythos bierfestival krijg je bovendien 2 gratis drankjetons per dag.
Je ontvangt 4x/jaar het ledenblad "Schuimkoppen"

Voor 10 euro/jaar ben je B-lid. Je bent volwaardig lid van de Dijleschuimers en kan genieten van een korting op de activiteiten. Je ontvangt echter geen zytholoog en je kan niet genieten van de andere onder A-lid vermelde kortingen en voordelen.
Je ontvangt 4x/jaar het ledenblad "Schuimkoppen"

Woon je in het buitenland dan kan je voor 30 euro/jaar lid worden en kan je genieten van de onder A-lid vermelde kortingen en voordelen. Je ontvangt 4x/jaar het ledenblad "Schuimkoppen"

Je lidgeld kan betaald worden op volgende rekening BE82 6528 3329 6568 met vermelding van je naam en het gekozen lidmaatschap. Je kan best je volledige gegevens mailen naar info@dijleschuimers.be

De foto's kan je bekijken op onze facebookpagina